ŚWIATŁO Z BETLEJEM 


Światło z Betlejem nową światu da nadzieję!  
Pokoju płomyk niech ogrzewa nas!               

Jak miła ta nowina,                                    
Maryja porodziła Syna!                                
W stajence tak ubogiej...                            
Syna, co jest naszym Bogiem!                     

Na Łysej Polanie 
Dzisiaj cud się stanie - 
Przeczysta Dziecina 
Dzieło swe zaczyna: 

Słowo ciałem się stało! 
I z nami zamieszkało. 
Dziwiliśmy się sami, 
Że w namiocie z harcerzami... 

Bratnie słowo sobie dajem, 
Że pomagać będziem wzajem 
Druh druhowi, druhnie druh  Zapisz
Hasło znaj: Czuj duch! 

Chwała na wysokości Bogu                           
A na ziemi pokój ludziom dobrej woli!   

 
21093856
21232008